Bizi Arayın

0412 503 00 05
Randevu Al

Kişiler Arası İletişim Problemleri

Kişiler Arası İletişim Problemleri
Kişiler Arası İletişim Problemleri

Kişilerin iletişim kurarken karşı tarafa iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini tam olarak aktaramaması durumunda birtakım engeller meydana gelir. İnsanların karşılarındaki bireylerin algı durumlarını, yaşamış olduğu tecrübelerini, eğitim ve kültür düzeylerini, cinsiyetlerini ve bunun gibi pek çok özelliğini önemsemeyerek mesajlarını iletmeye kalkmaları durumunda bu bireyler arasında anlaşmazlıklar oluşmaktadır.

Bireylerin kurmuş olduğu iletişimde kaynak ve alıcı durumundaki kişilerin birbiri hakkında olumsuz duygular gütmeleri de mesajın doğru anlaşılmasını önler. Bir de alıcı, kaynak durumundaki ferdin mesleği, cinsiyeti, dış görünüşü gibi özelliklerini değerlendirmeye sokarak kendince olumsuz bir izlenim yaratabilir. Bu da kaynak ve alıcı arasındaki iletişimde kopukluklara sebebiyet verebilir. Ayrıca alıcı ve kaynak arasında mevcut bulunan kültürel farklılıklar da mesajın değerlendiriliş aşamasında önemli sorunlar teşkil eder.

Sağlıklı bir iletişim sağlanmasının yolu bireylerin iletmek istedikleri mesajları doğru biçimde anlatmaları ve kişiler arası iletişim engelsiz olmasına bağlıdır. Kişiler arasındaki iletişimde engel oluşturan sebeplerden biri ön yargıdır. Ön yargı, bir kişi veya topluluk hakkında önceden öğrenilmiş ve bir kalıp olarak yerleşmiş algılardır. Bu algılar, başlarda kişinin kolayca karar vermesini sağlıyor gibi görünse de, genellikle yanlış kararlar alma ile sonuçlanmaktadır. Kişilerin geçmiş yaşantıları, ihtiyaçları, beklentileri iletişimde otomatik kararlar almaya neden olur. Bu şekilde hızlı bir karar verme mekanizmasının kullanılması bireylerin arasındaki iletişimin daha başlamadan büyük bir yara almasına sebebiyet vermektedir. İlk defa tanışılan insanları belli bir gruba dâhil ederek değerlendirmek, karşı tarafın sözlerinden, jest ve mimiklerine kadar inceleyip yargısız infaz yapmak doğru değildir. Sadece bir özellik veya davranışa bakarak bir kişi hakkında karar vermek iletişimde yanlış sonuçları oluşturur. Örneğin, ırk, cinsiyet ve yaş ayrımcılığı yapmak basmakalıp yargılardandır. Etrafındaki insanlara sürekli ön yargıyla yaklaşan bireyler, fert ve toplum ile olan ilişkilerinde devamlı aynı yaklaşımı sergilediklerinden doğru bir iletişim kuramamaktadır. Bunun sonucunda da fert, toplum içinde yalnız kalmakta ve içine kapanmaktadır.

Kişilerarası İletişim’in başarısız oluşunun birçok sebebi vardır. Çoğu kez söylenilen sözler ya da Mesaj, Gönderen’in niyet ettiği tarzda alınmamaktadır. Dolayısıyla Kişilerarası İletişim‘de Gönderen’in Geri Bildirim alarak mesajının net bir şekilde anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmesi önemlidir.

Etkili İletişim kurmak isteyen kişi için Aktif Dinlemek, Netleştirmek ve Yansıtmak gibi İletişim Becerileri nasıl yardımcı oluyorsa, İletişim Engelleri’nin farkında olmak, onlardan nasıl sakınılabileceğini bilmek ve onlarla nasıl başa çıkılabileceğini bilmek de gerekmektedir.

Etkili İletişim kurmak isteyen kişinin önünde birçok engel vardır. Bunlar iletişim süreci içindeki her düzeyde ortaya çıkabilir. Bu engeller sizin mesajınızı çarpıtabilir. Kafa karışıklığına ve yanlış anlamalara sebep olarak sizin ve zaman kaybedişinize sebep olabilir. Dolayısıyla Etkili İletişim süreci, bu engelleri aşmayı, mesajı net ve tutarlı bir şekilde aktarmayı kapsar.

İletişime Geç