Bizi Arayın

0412 503 00 05
Randevu Al

Mesleki İlgi ve Kariyer Danışmanlığı

Mesleki İlgi ve Kariyer Danışmanlığı
Mesleki İlgi ve Kariyer Danışmanlığı

Kariyer Danışmanlığı Nedir?

"Bireylerin mesleklere, kariyerlere, kariyer rollerine ve sorumluluklarına , kariyer kararları verme ve planlama, serbest zaman aktiviteleri planlama, kariyer yolları ve diğer kariyer gelişim aktiviteleri gibi onların kariyerleri ile ilgili çatışma ve sorunlara yönelik bireysel ve gruplarla sürdürülen danışma sürecidir." Amerikan Ulusal Kariyer Gelişimi Derneği(NCDA)

Kariyer Danışmanıyla Görüşme

Kariyer danışmanı geleceklerini planlamada bireylere yardımcı olur. Danışman sizi daha önce düşünmediğiniz farklı ve yeni şeyler düşünmeye teşvik edebilir, Kariyer hedefinizi belirlemeniz için önemli kariyer planlama soruları sorarak destek sağlar, iş arama planlamanıza yardım eder, mantıklı kariyer kararları verme stratejileri öğretir. Kariyer planlamasında kariyer danışmanları ve danışanlar birlikte çalışır. Danışmanlar kendinizle ilgili daha çok şey öğrenmenizi, karar verme sürecini anlamanızı ve kariyer fırsatlarıyla ilgili bilgi toplamanızı sağlar. Ancak danışmanlar size hangi kararı vereceğinizi ya da kariyer planında ne yapacağınızı söyleyemez. Karar vermenin sorumluluğu size aittir. Kariyer danışmanıyla birlikte çalışmanız sonucunda, kariyer hedeflerinizi belirleyip onlara ulaşmanızı sağlayacak beceri ve bilgiyi geliştirirsiniz.

Öğrenci Kariyer Danışmanlığı

Kimilerine göre öğrenci danışmanı; çocuğun tüm derslerine yardımcı olan, günde kaç soru çözeceğini, kaç saat çalışacağını, neyi yapması gerektiğini söyleyen bir öğretmen. Kısacası ‘şunu şöyle, bunu böyle yap’ diyen biri. Dolayısıyla velilerin bir öğrenci danışmanından beklentileri de bu yönde olabilmektedir.

Fakat öğrencilerin en çok sıkıldığı şeylerden biri, başkalarının onlara neyi nasıl yapacağını sürekli söylemeleridir. Okuldaki ve dershanedeki öğretmenleri, anne, baba, teyze vb. herkes neyi nasıl yapacağını hatırlatır.

Öğrenci danışmanı; öğrenciye neleri nasıl yapacağını söylemekten çok, öğrencinin durumunu tespit edip hedeflerini ve hayat amaçlarını belirler. Bu hedeflere ulaşması için danışman, öğrenci ile birlikte seçenekler üretir. Bu hedefler ve seçenekler öğrenci için uygun ve gerçekçi olmalıdır.

Öğrenci danışmanı, öğrencisini bir bütün olarak alır. Öğrencinin okul hayatı, sosyal yaşamı ve aile ilişkilerinin birbirini etkilediği şüphesizdir. Bunları ayırmak ve öğrencinin sadece akademik hayatına odaklanmak, öğrencinin başarısını okuldaki notları ve sınavlardaki başarısıyla değerlendirmek oldukça yanlıştır.

Kabul gören, sevildiğini hisseden, bulunduğu durumun ve nereye ulaşmak istediğinin farkında olan bir birey, başarılı ve mutlu olacaktır. Öğrenci danışmanı, öğrencisinin sınav-okul-kabul görme-ergenlik vb. durumlarla mücadelesinde yol arkadaşıdır. Danışman, bu yolculukta öğrencinin yoluna ışık tutar.

Başarısız öğrenci yoktur. Her öğrencinin farklı bir öğrenme stili, algılama şekli ve gelişmiş zeka tipi vardır. Her öğrencinin matematik zekası çok iyi olacak diye bir kaide yoktur. Kimi öğrencinin sosyal zekası, kiminin sanat zekası ya da spor zekası gelişmiş olabilir.

Öğrenci Kariyer Danışmanlığı alabileceğiniz alanlar nelerdir?

 • Sınav Kaygısı ile baş etme

 • Lise seçimi

 • Bölüm seçimi

 • Meslek seçimi

 • İletişim becerilerini güçlendirme

 • Öğrenme tekniklerini geliştirme

 • Not tutma

 • Dinleme becerilerini geliştirme

 • Gelecek kaygıları ile baş etme

 • Çalışma programı oluşturma

 • Kariyer hedefleri belirleme

 • Yeterlilik ve ilgi alanlarını fark etme 

Yetişkin Kariyer Danışmanlığı

Kariyer planlama hizmetlerinin yalnızca iş arama süreciyle ilgili olduğu şeklinde bir düşünce vardır. İş aramaya başlamadan önce bireylerin geleceklerini planlamaları için yapmaları gereken çok şey vardır.

Her bir birey için kariyer planlama süreci kendi deneyim, ilgi, yetenek ve değerlerine göre farklıdır. Bireylerin eğitimlerinin ister ilk ister son döneminde, kariyer hedefleri belli ya da belirsiz olsun kariyer danışmanlığı almaları; kariyer seçimlerini uygulamalarında, öz farkındalıklarını artırmada, yeni kariyer seçeneklerini keşfetmede, bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarında yardımcı olacaktır. Danışman, kariyer hedeflerinin belirlemesinde ve bu hedeflere ulaşılmasında atılacak her adımda yardımcı olacaktır.

Günümüzde bireylerin kendi kariyerlerini yönetebilmeleri için;

 • Sürekli yeni beceriler öğrenmeyi sürdürme

 • Değişim ve belirsizlikleri tolere edebilme

 • Farklı özellikteki insanlarla etkili iletişim kurabilme ve birlikte çalışabilme

 • Hızlı değişen iş dünyasının taleplerine uyum sağlayabilme

 • Mesleki bilgileri elde etme ve etkili kullanabilme gibi yeterliliklere sahip olmaları gereklidir.

Günümüz dünyasında başarılı olabilmek için gerekli olan bu beceriler kısa sürede ve kolayca kazanılmamaktadır. Bu nedenle kariyer gelişimi çocukluktan başlayan ve yaşam boyu devam eden bir süreçtir.

Yetişkin Kariyer Danışmanlığı alabileceğiniz alanlar nelerdir?

 • Karar verme yaklaşım ve stratejilerini nasıl kullanacaklarını öğrenme

 • Kendi yaşam rollerini, bu rollerin kendisi için önem ve değerlerini fark etme

 • Yaşamdaki belirsizlik değişim ve geçişler ile başa çıkabilme

 • İlgileri, değerleri ve tutumlarına yönelik farkındalık düzeyini arttırma

 • Mesleki ve kariyer farkındalığını geliştirme ve sürdürme

 • Meslekler ile ilgili gerekli bilgi ve bacerilerin nasıl geliştirileceğini öğrenme

 • Yaşam boyu öğrenme fırsatlarına ulaşabilmek ve bunları sürdürme

 • Farklı kültürlere yönelik farkındalık ve iletişim becerisi geliştirmek ve sürdürme bilgi ve becerilerini kazandırma

İletişime Geç