Bizi Arayın

0412 503 00 05
Randevu Al

Okula Hazır Oluş Süreçleri

Okula Hazır Oluş Süreçleri
Okula Hazır Oluş Süreçleri

Okul hayatına başlamak her çocuk için çok önemli bir olaydır. Bütün yönleriyle hem kaygı ve korku hem de heyecan vericidir. Bir çocuk okula ne kadar hazırsa o kadar heyecanlı ve olumlu duygularla okula başlayabilir. Eğer okula hazır değilse, okul onun için korkutucu ve gidilmek istenmeyen bir yer olup, kendine yönelik olumsuz duygular geliştirebilir.Okula hazır olma, okul için gerekli bütün zihinsel ve duygusal becerilere sahip olmayı gerektirir. Bu becerilere sahip olan çocuk, okulda ondan beklenenleri başarılı bir şekilde gerçekleştirebilir. Bir çocuğun okula hazır olmasından söz edilebilmesi için zihinsel, dil, sosyal, duygusal, fiziksel, matematik (rakam tanıma, arttırma-eksiltme, sıralama-örüntü), fen (tümevarım, tümdengelim, neden-sonuç ilişkisi, problem çözme), sesleri tanıma, ince motor, dikkat, hafıza ve öz bakım alanlarında yeterli beceriye sahip olması gerekir.Çocuğunuzun okula karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için hazır olması gerekir. Ona bu konuda yardımcı olmak, hangi alanlarda hazır hangi alanlarda desteğe ihtiyacı olduğunun belirlenmesi çocuğunuzun sağlıklı bir eğitim-öğretim hayatına sahip olması için önemlidir.Okula hazır bulunuşluk ya da okul olgunluğu kavramı birbirlerinin yerine kullanılır. Okul olgunluğu özetle çocuğum okula hazır mı? sorusuna yanıt arar.

Okul olgunluğu, ilk defa 1964 yılında National Associa fort he education of young children (NAEYC) tarafından vurgulanmış ve okul olgunluğu “bir çocuğun okula başlamadan önceki evrede edindiği yeteneklerin toplamı” şeklinde tanımlanmıştır. Hazır bulunuşluk/ okul olgunluğu, belli bir öğrenme faaliyetinin gerçekleşmesi için gerekli olan ön koşul davranışlarının kazanılması anlamına gelmektedir. En basit tanımıyla, hazır bulunuşluk/ okul olgunluğu herhangi bir etkinliği yapmaya, bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psiko-motor bakımlarından hazır olma olarak ifade edilebilir. Erken çocukluk döneminde iki çeşit hazır bulunuşluk / okul olgunluğu yaklaşımı vardır; ilki öğrenmeye hazır bulunuşluk, diğeri ise okula hazır bulunuşluk ya da okul olgunluğudur. Öğrenmeye hazır bulunuşluk ya da okul olgunluğu gelişimsel bir süreç olup, gerekli materyallerin öğrenilebilmesiyle ilgilidir. Okula hazır bulunuşluk veya okul olgunluğu ise çocuğun okul ortamında başarılı olmasıyla ilgili olup, çocuğun okula başladığı zamana kadar devam eden bir süreçtir.                                                             Okul olgunluğu, çocuğun yetenekleri ve öğretim yöntemi arasındaki uygunluğa bağlı olduğunu da belirtirler. Haris ve Sipay’a göre, okul olgunluğu’nun saptanmasında; kronolojik yaş, cinsiyet, zeka, fiziksel yeterlilik (yeterli sağlıklı beden gelişimi), deneyim, dil faktörleri, duygusal ve toplumsal olgunluk, okuma ve kitaba ilgi duyma gibi faktörler de önem taşımaktadır. Anthony, okula hazırlık olmada fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimi alanlarının etkili olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde, güven genel olarak okul öncesi sınıflarda okula hazırlığa görsel olgunluk, renkleri ayırt etme, gözsel hafıza, göz-el koordinasyonu, işitsel ayırt etme/duyma, sosyal ve duygusal etkenler ve dikkat süresinin etkili olduğunu ileri sürmektedir. Buna ek olarak, Ulusal Eğitim Hedefleri Panelinde (The National Education Gols Panel) “Amerikadaki tüm çocuklar okula, öğrenmeye hazır olarak başlayacaklar” temel hedefi doğrultusunda, çocukların okul olgunluğu veya hazır bulunuşları ile ilgili gereksinimleri şöyle sıralanmıştır: Fiziksel sağlık ve motor gelişim, sosyal ve duygusal gelişim.

Son söz olarak okul olgunluğu; çocuğun ilköğretimin, gerektirdiği programlı etkilere katılmak,öğretmenin yönergelerini yerine getirmek ve okuma yazma, aritmetik gibi görevleri yerine getirmedeki başarısı; Bain’in ileri sürdüğü gibi “çocuk okula başladığı zaman ya yaşamın ilk altı yılındaki başarılı ve sosyal etkileşimin ürünlerini toplar ya da başarısız ilişkilerden dolayı güçlüğe uğrar” ifadesiyle açıklanabilir. Okul olgunluğu, çocuğun okula hazır oluşunu / okul olgunluğu’nu sağlamak için okul öncesi eğitim kurumları aileden sonra önemli fırsatlar sunan yerlerdir.

İletişime Geç