Bizi Arayın

0412 503 00 05
Randevu Al

Zihinsel Engelli Bireylerde Destek Eğitimi

Zihinsel Engelli Bireylerde Destek Eğitimi
Zihinsel Engelli Bireylerde Destek Eğitimi

Eğitimin Faydaları

Zihinsel engelli bireyler alacakları eğitim ve destekle ile günlük işlerini yapabilir ve öğrenim hayatlarını devam ettirebilirler. Bu eğitimler bireye belli ve özellikle en çok ihtiyaç duyulandan en az ihtiyaç duyulan alanlar şeklinde modüllere ayrılıp oluşturulacak programlar buna göre düzenlenmektedir.

♦ Bireyin engel düzeyine bağlı olarak günlük yaşam becerileri ve öz bakım becerileri eğitimleriyle günlük ihtiyaçlarını(tuvalet ihtiyacı, yemek yeme, el-yüz yıkama, kıyafet giyme…) tek başına gidermesi öğretilir.

♦ Sosyal hayat ve toplumsal yaşam eğitimleriyle sosyal ortamlarda nasıl davranılacağını, diğer bireylerle nasıl iletişim kurulacağı öğretilir.

♦ Bilişsel becerilere hazırlık eğitimi ile bireylerle göz teması kurması, nesne takibi yapması, hareketleri ve sesleri takip etmesi gibi konularda destek olunur.

♦ Dil konuşma ve alternatif iletişim becerileri eğitimi ile dil gelişimi ve konuşmasında bozukluk(fonolojik, artikülasyon bozukluğu vs) veya gerilik olan bireylerde bireyin sesin kaynağını bulmasını, sözel veya sözel olmayan yönergeleri yerine getirmesi gibi becerilerini geliştirmesi sağlanır.

♦ Psikomotor becerileri eğitimi başlığında ise bireyin oturma-yürüme aksaklıklarında düzenleme, nesneleri üst üste veya yanyana dizme, sınırlı alanı boyama , nesne-renk ilişkisi kurma gibi büyük ve küçük kaslarını geliştirmeye yönelik destek sağlanmaktadır.

Nasıl Ortaya Çıkar ?

Zihinsel yetersizlik ,bireylerde farklı sebeplerle ortaya çıkabilir. Doğum komplikasyonları, travma ve kazalar, ateşli hastalıklar ve genetik gibi daha çoğaltılabilecek etkenler bu duruma sebep olabilir. Yani; zihinsel yetersizliğin nedeni doğuştan, doğum sırasında ya da sonradan oluşan bir durum olabilir. Zihinsel yetersizlik hafif, orta ve ağır düzeyde olmak üzere üç ana gruba ayrılabilir.

Genellikle zihinsel yetersizlik  çocuğun başını tutamaması, emme refleksinin gelişmemesi, nesne-ses takibi yapamaması, oturmada, yürümede, konuşmada yaşıtlarından geri olma gibi belirtilerle aile tarafından erken fark edilebilir.

 

Zihinsel Yetersizlik Durumu Fark Edildiğinde Ne Yapılmalı ?

Çocuğun durumu fark edildiğinde öncelikle çocuk saklanmamalı,  etiketlenmesine izin verilmemeli(aile ya da çevre tarafından), aile kendini suçlamamalı ve aynı şekilde çevrenin de aileyi suçlamasına izin verilmemeli; bunun için de aile ve çevre bilinçlendirilmelidir.

Zihinsel yetersizliği olduğu düşünülen çocuğun eğitimine bir an önce başlanmalıdır. Çocuğun eğitimi ilk etapta diğer çocuklardan ayrılmadan, farklı olduğu vurgusu yapılmadan verilmelidir. Ailenin verdiği eğitimin yanı sıra çocuğun kurumsal olarak da muhakkak ek bir eğitim alması gerekir. Bu çocuklar okul çağında devlet okullarının özel alt sınıflarında eğitimlerine başlayabilirler. Bunun yanı sıra alanında uzman bir özel eğitim öğreticisinden veya devletin sağladığı bireysel eğitim hizmeti adı altında açılanözel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden de faydalanabilirler. Bu çocuklarımızın eğitiminde süreklilik çok önemlidir. Çocuğun eğitiminin başlangıcından itibaren aile ve öğretmen iş birliği içinde olmalıdır. Eğitim sırasında, çocuğu rencide etmemek ve özgüvenini arttırmak adına aile de öncelikle çocuğun yapabildiği şeylerin ön plana çıkarıp daha sonra yapamadığı ya da yapmakta zorlandığı şeyleri basitten karmaşığa doğru sıralamalıdır. Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda eğitimin oyunla verilmesi hem çocuğun sıkılmasını engeller hem de eğitime daha istekli hale gelmesini sağlar.

İletişime Geç